Trwa nabór do grupy terapeutycznej dla osób zmagających się z objawami lęku w różnych obszarach

W grupie jest od 6 do 10 uczestników. Sesje trwają 2 godziny i odbywają się raz w tygodniu.
Alien na pustyni1

Grupa skierowana jest do osób, które:

chciałyby zmienić trudne relacje w rodzinie i związku

nie doświadczają satysfakcji w życiu osobistym i zawodowym

zauważają u siebie objawy utrudniające funkcjonowanie (napady fobii i natręctw)

przeżywają trudny okres w życiu i chciałyby umieć sobie z nim poradzić

doznają silnego stresu, przemęczenia, zaburzeń nerwicowych pod postacią somatyczną (doznania w obrębie ciała)

doświadczają problemów osobowościowych oraz niskiego poczucia wartości (trudno im znaleźć się w pracy lub na studiach)

przeżywają stany lęku, depresji w życiu codziennym

doświadczają trudności w kontaktach z innymi ludźmi

chcą lepiej poznać i zrozumieć siebie

                Kontakt 600 943 354

Psychoterapia DDA (Dorosłe Dzieci Alkoholików) i Ślady Dziecięcych Traum

Destrukcyjne schematy osobiste

 1. atakowanie, negowanie i wrogość wobec siebie
 2. lekceważenie, zaniedbywanie i pomniejszanie ważności wobec siebie
 3. natarczywe kontrolowanie i wywieranie presji na siebie
 4. adorowanie i wywyższanie siebie
 5. straszenie i przygnębianie siebie
 6. dezintegracja określania siebie
 7. inscenizowanie siebie

Destrukcyjne schematy dotyczące relacji z innymi

 1. atakowanie i negowanie innych
 2. przyzwalanie na złe traktowanie i bezbronność wobec krzywdzenia
 3. podporządkowanie się i uzależnianie od innych
 4. manipulowanie i eksploatowanie innych
 5. unikanie i wycofywanie się
 6. dominowanie i kontrolowanie
 7. ambiwalentne relacje i postawy wobec innych

Grupa 10 osób, spotkania trwające 2 godziny raz w tygodniu

Zgłoszenia: beatakunikowska@poczta.onet.pl