Beata Kunikowska

Psycholog, absolwentka Uniwersytetu SWPS w Warszawie, psychoterapeuta (certyfikat PTTPB nr 1070), absolwentka Podyplomowej Szkoły Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej Uniwersytetu SWPS w Warszawie, członek PTTPB. Szkolenia w Polskim Instytucie Psychoterapii Integratywnej w  Krakowie, Instytucie Psychologii Zdrowia PTP w Warszawie, Instytucie Matki i Dziecka w Warszawie. Specjalizuje się w psychologii klinicznej, psychoterapii poznawczo – behawioralnej i systemowej, psychoterapii opartej na mentalizowaniu, opartej na analizie funkcjonalnej. Pracuję w Poradni Zdrowia Psychicznego (PZP) w Łodzi oraz prowadzę prywatną praktykę. Obszarem psychoterapii są problemy osób z zaburzeniami lękowymi i psychosomatycznymi, zaburzeniami psychotycznymi, depresje i zaburzenia osobowości, przemoc i zespół stresu pourazowego PTSD. Pracuję pod superwizją. Praktyka kliniczna: CSK UM w Łodzi,  Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. M.Konopnickiej w Łodzi, Szpital Pediatryczny im. J.Korczaka w Łodzi, II Klinika Psychiatryczna WUM  Mazowiecki Szpital Bródnowski w Warszawie, Specjalistyczny Psychiatryczny ZOZ Szpital im. J.Babińskiego w Łodzi (PZP). Pierwsze doświadczenie kliniczne w oddziale intensywnej opieki medycznej i anestezjologii jako pielęgniarka anestezjologiczna. Absolwentka Uniwersytetu Łódzkiego Wydziału Zarządzania ze specjalizacją Administracja Publiczna.