NABÓR DO GRUPY TERAPEUTYCZNEJ

Dialektyczno – Behawioralna Terapia (DBT)

Osobowość borderline (PBD), z pogranicza, pograniczna, chwiejna emocjonalnie

  • trening umiejętności
  1. w zakresie uważności (obserwowanie, opisywanie, uczestniczenie, przyjmowanie postawy nieosądzającej, skupianie się na jednej rzeczy w danej chwili, bycie skutecznym)
  2. w zakresie regulowania emocji (rozumienie i nazywanie emocji, zmiana reakcji emocjonalnych, zmniejszenie podatności na emocjonalny umysł)
  3. w zakresie tolerowania dystresu (umiejętności przetrwania kryzysu, umiejętności STOP, umiejętności służące opanowaniu pobudzenia: miarowe oddychanie, zsynchronizowana relaksacja mięśni, umiejętności związane z akceptacją rzeczywistości, umiejętności związane z tolerancją na dolegliwości psychiczne)
  4. w zakresie efektywności interpersonalnej (umiejętne osiąganie celów, opisywanie, wyrażanie, wzmacnianie, asertywność, podtrzymywanie uważności, pewność siebie, negocjowanie, podtrzymywanie relacji, zachowanie szacunku dla siebie, budowanie relacji i kończenie relacji destrukcyjnych, umiejętności służące znalezieniu potencjalnych przyjaciół)

Grupa 6 osób, spotkania trwające 2 godziny raz w tygodniu

Zgłoszenia: beatakunikowska@poczta.onet.pl